LF3970

Chiều cao tổng thể 176.78 mm (6.96 in)
Đường kính ngoài 93.47 mm (3.68 in)
Đường kính mép nối 93.22 mm (3.67 in)
Đường kính đệm cao su 71.88 mm (2.83 in)
Đường kính trong đệm cao su 62.48 mm (2.46 in)
Kích thước ren 1 1/8-16 UN-2B
Ống lõi thép Không (NO)
Hiệu quả lọc 30 Micron 98,7 %