LF9030

Chiều cao tổng thể 176.33 mm (6.942 in)
Đường kính ngoài 93.12 mm (3.666 in)
Đường kính mép nối 93.78 mm (3.692 in)
Đường kính đệm cao su 71.98 mm (2.834 in)
Đường kính trong đệm cao su 62.53 mm (2.462 in)
Kích thước ren 1 1/8-12 UNF-2B
Hiệu quả lọc 30 Micron 100%