LF9050

Chiều cao tổng thể 297.38 mm (11.708 in)
Đường kính ngoài 119.89 mm (4.72 in)
Đường kính mép nối 119.89 mm (4.72 in)
Đường kính đệm cao su 118.87 mm (4.68 in)
Đường kính trong đệm cao su 101.6 mm (4 in)
Kích thước ren M90 X 2-7H INT
Hiệu quả lọc 30 Micron 98,7%