LF777

Chiều cao tổng thể 249.2 mm (9.811 in)
Đường kính ngoài 116.08 mm (4.57 in)
Đường kính mép nối 116.08 mm (4.57 in)
Đường kính đệm cao su 111.38 mm (4.385 in)
Đường kính trong đệm cao su 103.17 mm (4.062 in)
Kích thước ren 1 3/8-16 UNS-2B
Hiệu quả lọc 30 Micron 99%