LF3349

Chiều cao tổng thể 176.28 mm (6.94 in)
Đường kính ngoài 93.12 mm (3.666 in)
Đường kính mép nối 93.73 mm (3.69 in)
Đường kính đệm cao su 71.98 mm (2.834 in)
Đường kính trong đệm cao su 62.53 mm (2.462 in)
Kích thước ren 1-16 UN-2B
Ống lõi thép Không (NO)
Hiệu quả lọc 30 Micron 95 % (95 %)