HU 8008z (LR 011279 Land Rover)

Loại lọc Lọc nhớt, lọc dầu bôi trơn
Xuất xứ Mann Filter – Germany (Đức)
A 75
C 30
H 153