LF670

Chiều cao tổng thể 249.2 mm (9.811 in)
Đường kính ngoài 116.08 mm (4.57 in)
Đường kính mép nối 118.62 mm (4.67 in)
Đường kính đệm cao su 111.38 mm (4.385 in)
Đường kính trong đệm cao su 98.17 mm (3.865 in)
Kích thước ren 1 1/2-12 UNS-2B
Hiệu quả lọc 30 Micron 95%