LF691A

Chiều cao tổng thể 309.65 mm (12.191 in)
Đường kính ngoài 135.74 mm (5.344 in)
Đường kính mép nối 137.29 mm (5.405 in)
Đường kính đệm cao su 110.74 mm (4.36 in)
Đường kính trong đệm cao su 98.17 mm (3.865 in)
Kích thước ren 1 1/2-16 UNS-2B
Hiệu quả lọc 30 Micron 95%