LF3620

Chiều cao tổng thể 249.43 mm (9.82 in)
Đường kính ngoài 118.52 mm (4.666 in)
Đường kính mép nối 120.27 mm (4.735 in)
Đường kính đệm cao su 111.38 mm (4.385 in)
Đường kính trong đệm cao su 98.17 mm (3.865 in)
Kích thước ren 1 5/8-12 UNS-2B
Ống lõi thép Không (NO)
Hiệu quả lọc 30 Micron 99 %