FF5369W

Chiều cao tổng thể 178.56 mm (7.03 in)
Đường kính ngoài 97.03 mm (3.82 in)
Đường kính trong 16.76 mm (.66 in)
Hiệu quả lọc 20 Micron 96%