AF25593

Chiều cao tổng thể 602.7 mm (23.728 in)
Đường kính ngoài 306.8 mm (12.079 in)
Đường kính trong 196.4 mm (7.732 in)
Đường kính đĩa làm kín 414 mm (16.299 in)