FF105

Chiều cao tổng thể 137.41 mm (5.41 in)
Đường kính ngoài 93.22 mm (3.67 in)
Đường kính ngoài mép nối 93.98 mm (3.7 in)
Đường kính ngoài vòng đệm 71.88 mm (2.83 in)
Đường kính ngoài vòng đệm 62.48 mm (2.46 in)
Kích thước ren 1-14 UNS-2B
Ống thép lõi lọc Không có
Hiệu quả lọc theo SAE J 1858 96 % (96 %)
Hiệu quả lọc theo SAE J 1985 96 % (96 %)