LF3325

Chiều cao tổng thể 287.27 mm (11.31 in)
Đường kính ngoài 116.43 mm (4.584 in)
Đường kính mép nối 120.27 mm (4.735 in)
Đường kính đệm cao su 110.74 mm (4.36 in)
Đường kính trong đệm cao su 98.17 mm (3.865 in)
Kích thước ren 1 1/2-12 UNS-2B
Ống lõi thép Không (NO)
Hiệu quả lọc 30 Micron 95 % (95 %)