Nước làm mát pha sẵn – Nước làm mát động cơ siêu cấp

NƯỚC LÀM MÁT PHA SẴN SIÊU TUỔI THỌ, SIÊU GIẢI NHIỆT CHO ĐỘNG CƠ
NƯỚC LÀM MÁT BẢO VỆ ĐỘNG CƠ VÀ PHỤ TÙNG HỆ THỐNG LÀM MÁT
1 TRIỆU KM – 20 NGHÌN GIỜ ĐỘNG CƠ – 5 NĂM SỬ DỤNG
LH: 0903 727 709 hoặc 0945 655 986