Kiểm định độ ồn và nồng độ khí thải máy phát điện

Kiểm định độ ồn và khí thải là yêu cầu bắt buộc và là công đoạn cuối cùng trong công tác thi công xây lắp phòng cách âm máy phát điện.
– Tiêu chuyển đánh giá về độ ồn phòng cách âm máy phát điện tuân thủ QCVN 26: 2010/BTNMT với mức quy định không lớn hơn 70dBA tại vị trí đo cách phòng cách âm máy phát 7m về phía trước, phía sau, bên trái, bên phải phòng cách âm.
– Tiêu chuyển đánh giá về khí thải động cơ phòng cách âm máy phát điện tuân thủ QCVN 19: 2009/BTNMT với mước quy định không lớn hơn các giá trị ghi nhận tại đầu ra của ống khói máy phát điện cơ bản như sau:

TT Chỉ tiêu Bụi tổng (mg/Nm3) NO2 (mg/Nm3) SO2 (mg/Nm3) CO (mg/Nm3)
1 Phương pháp đo, xác định: TCVN 5067-95 TCVN 6137-96 TCVN 5976-95 TCVN 5972-95
2 Tiêu chuẩn đánh giá: QCVN 19: 2009/BTNMT ≤ 200 ≤ 850 ≤ 500 ≤ 1000

Để tiến kiểm định và đánh giá 1 cách khách quan thì công việc này phải do một cơ quan thứ 3 độc lập có năng lực thực hiện công tác đo kiểm, đánh giá về độ ồn và khí thải.

Khi có nhu cầu lắp đặt phòng cách âm máy phát điện đạt tiêu chuẩn vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ

VUI LÒNG LIÊN HỆ CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN, THIẾT KẾ VÀ BÁO GIÁ

HOTLINE: 0945 655 986

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *