Monthly Archives: Tháng Năm 2018

Nước làm mát động cơ

Để đảm bảo thiết bị hoạt động liên tục và ổn định thì không chỉ chú trọng định kỳ thay thế hệ thống lọc và dầu bôi trơn mà còn chú trọng đến hệ thống trao đổi nhiệt (hệ thống làm mát) của động cơ. Hệ thống trao đổi nhiệt không phát sinh lổi hỏng […]