FF105D

Chiều cao tổng 153.01 mm (6.024 in)
Đường kính lớn nhất 92.96 mm (3.66 in)
Đường kính mép nối 93.98 mm (3.7 in)
Đường kính ngoài đệm cao su 71.98 mm (2.834 in)
Đường kính trongđệm cao su 62.53 mm (2.462 in)
Kính thước ren 1-14 UNS-2B
Ống lõi thép Không (NO)
Hiệu quả lọc SAE J 1858 (20 micron) 96 % (96 %)
Hiệu quả lọc SAE J 1985 (20 micron) 96 % (96 %)