LF14000NN

Chiều cao tổng thể 294.69 mm (11.602 inch)
Đường kính ngoài lớn nhất 120.3 mm (4.736 inch)
Đường kính ngoài vòng đệm 120.3 mm (4.736 inch)
Bước ren 2.5 mm (.098 inch)
Đường kính ren 95 mm (3.74 inch)
Hệ ren Ren hệ met