FF42000

Chiều cao tổng thể 116.26 mm (4.577 in)
Đường kính mép nối 82.3 mm (3.24 in)
Đường kính đệm cao su 71.45 mm (2.813 in)
Đường kính trong đệm cao su 64.01 mm (2.52 in)
Kích thước ren M16 X 1.5-6H INT
Hiệu quả lọc 20 Micron 96%