FS19536

Chức năng Lọc nhiên liệu tách nước
Chiều cao tổng thể 178.56 mm (7.03 in)
Đường kính ngoài 97.03 mm (3.82 in)
Đường kính trong 16.76 mm (.66 in)
Hiệu quả lọc 5 Micron 98,7%