FF5580

Chiều cao tổng thể 175.77 mm (6.92 in)
Đường kính ngoài 93.47 mm (3.68 in)
Đường kính mép nối 93.22 mm (3.67 in)
Đường kính đệm cao su 71.88 mm (2.83 in)
Đường kính trong đệm cao su 62.48 mm (2.46 in)
Kích thước ren 7/8-14 UNF-2B
Hiệu quả lọc 5 Micron 98,7%