Lọc gió Fleetguard AH1135

Chiều dài tổng thể 653.29 mm (25.72 in)
Chiều cao cổ nối 40.64 mm (1.6 in)
Đường kính ngòi cổ nối 177.8 mm (7 in)
Đường kính vỏ ngoài 342.9 mm (13.5 in)