AF25708M

Chiều dài tổng thể 520.7 mm (20.5 in)
Đường kính ngoài (lưới kim loại) 279.4 mm (11 in)
Đường kính lớn nhất 279.4 mm (11 in)
Đường kính trong 205.74 mm (8.1 in)