HU 816 x – BMW 11 42 7 566 327

Loại lọc Lọc nhớt, lọc dầu bôi trơn
Xuất xứ Mann Filter – Germany (Đức)
A 74
B 41
C 41
H 79