HU 718/5 x

Loại lọc Lọc nhớt, lọc dầu bôi trơn
Xuất xứ Mann Filter – Germany (Đức)
A 64
B 31
C 31
H 115